Hvis du vil udmeldes så skal følgende gøres:

  • Tag kontakt til vores medlemsansvarlige ( medlem@vaf13.dk ) over mail om du ønsker at udmeldelse.
  • Derefter skal du opsige din PBS / Betalingsservice aftale med Varde faldskærmsklub.
  • DET ER IKKE NOK BARE AT OPSIGE PBS AFTALEN
  • Jf. vores vedtægter: ” Udmeldelse af foreningen kan ske med en måneds varsel, til et kvartals udgang, når der rettes skriftlig henvendelse til kassereren herom “

Hvis du vil flyttes til en anden DFU klub så skal følgende gøres:

  • Tag kontakt til klubben du vil flyttes til og bed om en overflyttelse blanket, derefter tager de fat i DFU.